We spreken van ontsparen wanneer besparingen en beleggingen worden geliquideerd en de verkregen liquide middelen worden gebruikt voor de aanschaf van goederen dan wel worden opgepot.