Het ontmoedigingseffect is de negatieve invloed die de situatie op de arbeidsmarkt heeft op het aanbod van arbeid.

De situatie op de arbeidsmarkt beïnvloedt het arbeidsaanbod.

Als er sprake is van grote werkloosheid¸ tijdens een recessie bijvoorbeeld¸ is de vraag naar arbeid kleiner dan het aanbod. Het is dan mogelijk dat bepaalde groepen zichzelf zo weinig kans geven op het vinden van een baan¸ dat zij afzien van het zoeken ernaar.

Het ontmoedigingseffect vermindert dus het aanbod op de arbeidsmarkt en leidt zo tot een geringere geregistreerde werkloosheid dan wel tot een geringer aantal werkzoekenden zonder baan.