We spreken van ongeprijsde schaarste in geval van goederen die geen prijs hebben¸ maar toch waardevol zijn.

Voorbeelden van ongeprijsde schaarste zijn stilte en natuurschoon. De uitbreiding van woon- en industriegebieden¸ de aanleg van nieuwe wegen en spoorwegen¸ de ontwikkeling van recreatiegebieden leiden zo tot meer productie¸ maar de welvaartsgroei is waarschijnlijk lager dan de productiegroei.