Ongebonden hulp houdt in dat de landen die hulp ontvangen¸ vrij zijn in de besteding van de ontvangen gelden.

Vooral de multilaterale hulp die via internationale instellingen als de Wereldbank aan ontwikkelingslanden wordt gegeven¸ gebeurt in de vorm van ongebonden hulp.