Een ondernemingsraad is een door de werknemers van een bedrijf gekozen orgaan dat regelmatig met de directie overlegt over de gang van zaken in de onderneming.

De ondernemingsraad heeft: