Een onderneming is een bedrijf dat naar winst streeft.

Meestal worden de begrippen onderneming en bedrijf als synoniemen gebruikt. Soms wordt het begrip onderneming gereserveerd voor bedrijven waarin ondernemingsrisico wordt gelopen.

Bedrijven in de particuliere sector zijn dan ondernemingen¸ terwijl bedrijven in de quartaire sector dat niet zijn.