Onderlinge leveringen zijn de aankopen van een bedrijf bij een ander bedrijf.

Deze aankopen zijn van belang bij het vaststellen van de waarde van de productie. Deze waarde is gelijk aan de toegevoegde waarde en wordt gevonden door de verkoopwaarde van de productie te verminderen met de waarde van de onderlinge leveringen¸ in de regel de waarde van de ingekochte grond- en hulpstoffen en de diensten van derden.


Toegevoegde waarde