We spreken van een onderhandse markt wanneer de prijsvorming van een goed totstandkomt in onderhandeling tussen beide partijen.

Het begrip onderhandse markt wordt vaak gebruikt in verband met de kapitaalmarkt. Op deze markt kunnen we onderscheiden: