Omzetbelasting is een belasting die bij de verkoop van vrijwel ieder goed in rekening wordt gebracht.

In de Wet op de omzetbelasting 1968 is vastgelegd dat de omzetbelasting die een bedrijf aan de belastingdienst moet afdragen¸ wordt bepaald door de toegevoegde waarde. Daarom gebruiken we voor deze belasting vaak de populaire term BTW: belasting op de toegevoegde waarde.