Het omslagstelsel houdt in dat de lopende uitgaven van een bepaalde voorziening worden betaald uit de lopende inkomsten.

De Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt gefinancierd door de AOW-premie ieder half jaar zo vast te stellen¸ dat uit deze premie de AOW-uitkeringen van hetzelfde jaar kunnen worden betaald. De premie-ontvangsten worden dus direct gebruikt voor het uitbetalen van de uitkeringen. Zo wordt de uitkering van de gepensioneerden omgeslagen over de werknemers.

Dit in tegenstelling tot de bedrijfspensioenen: de uitkeringen hiervan gebeuren op basis van het kapitaaldekkingsstelsel.