Oligopolie is de marktvorm met een gering aantal aanbieders en veel vragers.

Oligopolie is een voorbeeld van een niet-perfect werkende markt.

Wanneer het aanbod op een markt wordt verzorgd door een gering aantal aanbieders¸ ondervindt iedere aanbieder in zijn eigen verkopen de gevolgen van de handelingen van de concurrent. Een vergroting van het marktaandeel van de één gaat altijd ten koste van het marktaandeel van de ander.

We onderscheiden twee vormen van oligopolie:

Bij oligopolie kan verschillend marktgedrag optreden: