De oerproducent is de producent in een bepaalde bedrijfskolom die de grondstof voor de volgende productiefasen voortbrengt.

In de figuur wordt de oerproducent weer gegeven door de cacaoplantages; deze brengen immers de grondstof voor chocoladeproducten voort.


Bedrijfskolom van chocoladeproducten