Obligaties zijn schuldbewijzen van de overheid¸ bedrijven of instellingen.

De koper van een obligatie leent een zeker bedrag voor een bepaalde periode uit. Hiervoor ontvangt de schuldeiser een van tevoren vastgestelde jaarlijks vaste rente.