De objectieve methode is een manier om de grootte van het nationaal product vast te stellen.

Het nationaal product wordt via de objectieve methode bepaald door de toegevoegde waarden van alle sectoren op te tellen.

De goederen zijn de economische objecten¸ vandaar: objectieve methode.