De overheidsbestedingen bestaan uit de overheidsconsumptie plus de overheidsinvesteringen.

De waarde van de consumptie door de overheid is gelijk aan de beloningen van de ambtenaren plus de materiële overheidsconsumptie.

Met deze bestedingen legt de overheid rechtstreeks beslag op productiefactoren. Deze productiefactoren worden gebruikt voor de levering van collectieve goederen.


De collectieve uitgaven