De overheid of collectieve sector is dat deel van de economie¸ waarvan de uitgaven worden gefinancierd uit de middelen die door alle mensen samen zijn opgebracht.

Onder de overheid of collectieve sector verstaan we:

Hoewel de begrippen overheid en collectieve sector synoniemen zijn¸ wordt in sommige onderdelen van de economische theorie het begrip overheid beperkt tot de rijksoverheid (eventueel aangevuld met de lagere overheden).


De sector overheid