De omzet of opbrengst is de waarde van de door een bedrijf gedurende een bepaalde periode verkochte hoeveelheid.

De omzet berekenen we door de verkochte hoeveelheid¸ de afzet¸ te vermenigvuldigen met de verkoopprijs:

Omzet = afzet x prijs.

Voorbeeld

Een viskraam verkoopt op een marktdag 250 haringen voor € 1¸25 per stuk.

De afzet is: 250 stuks¸ de prijs is: € 1¸25.

De omzet is: 250 x € 1¸25 = € 312¸50.