Objectieve methode
Obligaties
Oerproducent
OESO
Offers
Officiële reserves
Oligopolie
Omloopsnelheid
Omslagstelsel
Omzet
Omzetbelasting
Onderbesteding
Onderhandse markt
Onderlinge leveringen
Ondernemersactiviteit
Ondernemingen
Ondernemingsraad
Ondernemingsvorm
Ongebonden hulp
Ongeprijsde schaarste
Ontduiken
Ontgroening
Ontmoedigingseffect
Ontpotten
Ontslagrecht
Ontsparen
Ontwijking
Ontwikkelingshulp
Ontwikkelingslanden
Ontwikkelingssamenwerking
Opbrengstcurve
Opbrengsten
Opbrengstvergelijking
Open economie
Openmarkttransacties
Ophoudprijs
Oppotmiddel
Oppotten
Opvoedingsargument
Opzegtermijn
Overbesteding
Overdrachtsuitgaven
Overheadkosten
Overheid
Overheidsbestedingen
Overheidsconsumptie
Overheidsingrijpen
Overheidsinvesteringen
Overheidsontvangsten
Overheidsproductie
Overheidssector
Overheidsuitgaven
Overig inkomen
Overige publiekrechtelijke instellingen
Overlegeconomie
Overname
Overschot
Overschot op de betalingsbalans
Overspannen arbeidsmarkt