Nut is de eigenschap van goederen dat ze in een bepaalde behoefte voorzien.

Het keuzeprobleem maakt het erg moeilijk te beslissen waarvoor een bepaald goed zal worden gebruikt. Wanneer de keuze weloverwogen wordt genomen¸ zal een goed zo worden aangewend dat het nut van het gebruik van het betreffende goed zo groot mogelijk is. Bij de afweging van de baten (het nut) en de lasten kan het prijsmechanisme een belangrijk hulpmiddel zijn.