De normale bezetting is de gemiddelde benutting van de kapitaalgoederenvoorraad die voor de eerstkomende jaren wordt verwacht.

Door afspraken over het aantal uren per dag en het aantal dagen per week dat bedrijven werkzaam zijn¸ is de productie die gebaseerd is op de normale bezetting veel kleiner dan de theoretische capaciteit.