Noodzakelijke goederen zijn goederen die voorzien in primaire behoeften.

De vraag naar noodzakelijke goederen (voedsel¸ kleding en woningen) is voor een deel onafhankelijk van het inkomen en voor een deel afhankelijk van het inkomen.

In de figuur is een Engelcurve van een noodzakelijk goed getekend.


De Engelcurve van een noodzakelijk goed