Non-tarifaire maatregelen behoren tot de handelspolitieke instrumenten die overheden kunnen hanteren om de binnenlandse bedrijvigheid te beschermen tegen concurrentie uit het buitenland.

Non-tarifaire maatregelen zijn alle instrumenten die niet via heffingen werken. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn: