Een nominale loonstijging is een stijging van het loon uitgedrukt in geld.

Of door de loonstijging ook de koopkracht van de werknemer is toegenomen¸ is afhankelijk van de stijging van de kosten van levensonderhoud.

Voorbeeld

Een werknemer krijgt in 2001 een loonsverhoging van 3¸75%. In dat jaar laat de consumentenprijsindex een stijging van de kosten van levensonderhoud van 2¸50% zien.

Het indexcijfer van het reëel loon is: 103¸75/102¸5 x 100 = 101¸22.

Het reële loon neemt dus toe met 1¸22%.