Het nominaal inkomen is het inkomen uitgedrukt in geld.

In de loop van de tijd verandert de koopkracht van het inkomen. Dit kan gebeuren doordat het inkomen zelf verandert of doordat het prijsniveau verandert. Het is daarom wenselijk onderscheid te maken tussen:




Nominaal en reëel inkomen