Nivellering is de vermindering van de inkomensverschillen.

Nivellering kan zich voltrekken zowel via de primaire inkomens als via de secundaire inkomens.

Onder meer door scholing zijn de beter betaalde banen binnen het bereik van veel meer mensen gekomen en is de primaire inkomensverdeling gelijkmatiger dan voor de tweede wereldoorlog.

Ook de secundaire inkomensverdeling is veel gelijkmatiger dan vroeger¸ onder meer door: