Variabele kosten zijn kosten die veranderen met de grootte van de productie.

Wanneer in een bepaalde periode niet wordt geproduceerd¸ zijn er ook geen variabele kosten. Met het stijgen van de productie nemen de totale variabele kosten per periode toe.

Het verband tussen de totale variabele kosten (TVK)en de productieomvang kan verschillend verlopen. We onderscheiden:

Niet-proportioneel variabele kosten kunnen dus een degressief of een progressief verloop hebben.


Niet-proportioneel verloop van de totale variabele kosten