De netto toegevoegde waarde is gelijk aan de totale waarde van de productie minus het bedrag dat nodig is voor de vervanging van versleten kapitaalgoederen.

De netto toegevoegde waarde in een bepaalde periode komt overeen met de waarde van de goederen waarover de samenleving in die periode kan beschikken.

Met de verkoop van een product moeten de productiekosten plus een redelijke winst worden terugverdiend. In de figuur zien we dat de verkoopprijs is opgebouwd uit:

In de figuur zien we het volgende verband tussen de bruto en de netto toegevoegde waarde: bruto toegevoegde waarde = netto toegevoegde waarde + afschrijvingen.


Bruto en netto toegevoegde waarde