Het netto nationaal product is de som van de beloningen van de productiefactoren in een land in een jaar.

Het begrip netto nationaal product komt overeen met het nationaal inkomen.

De toevoeging 'netto' wordt gemaakt om onderscheid te maken met de waarde van het bruto nationaal product.

Het bruto nationaal product vinden we door bij de waarde van het netto nationaal product de afschrijvingen te tellen.

Zie ook: