De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de uitvoering van de Mededingingswet. Fusies (twee of meer bedrijven gaan samen tot één bedrijf) moeten bij de NMa worden aangemeld¸ die de fusie onder meer beoordeelt op de gevolgen voor de concurrentie in Nederland.