Van een natuurlijk monopolie is sprake wanneer een bedrijf als enige over de technische kennis beschikt om een bepaald product voort te brengen.

Bijvoorbeeld: polaroidcamera's¸ TL-buizen¸ Philishave en het PC-besturingssysteem Windows.

Ook wanneer de afzetmarkt te klein is voor verscheidene aanbieders spreken we van een natuurlijk monopolie.