De nationale liquiditeitsquote is de binnenlandse liquiditeitenmassa uitgedrukt in procenten van het nationaal inkomen.

Als deze quote stijgt¸ is de geldhoeveelheid sterker gestegen dan het nationaal inkomen. Dit betekent dat er naar verhouding tegenover de productie een grotere geldhoeveelheid staat. Als deze geldmiddelen inderdaad worden ingezet met de bedoeling er goederen en diensten mee aan te schaffen¸ leidt dat tot inflatie.