Het nationaal spaarsaldo bestaat uit het bruto nationaal product verminderd met de nationale bestedingen.

In termen van de macro-economische balansvergelijking is het nationaal spaarsaldo gelijk aan het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans.

Voorbeeld

Uit de macro-economische balansvergelijking van een open economie met collectieve sector

(S -I) + (B - O) + (M - E) =0

volgt:

E - M = (S - I) + (B - O)

Betekenis van de symbolen:

Y nationaal inkomen W nationaal product C consumptie S besparingen  I investeringen B saldo afdrachten aan de collectieve sector O overheidsbestedingen E export M import