Het nationaal product is de som van de in een land gedurende een periode van een jaar toegevoegde waarden.

Omdat de som van de toegevoegde waarden altijd gelijk is aan de som van de factorbeloningen¸ is het nationaal product gelijk aan het nationaal inkomen.

De bepaling van de hoogte van het nationaal inkomen kan op twee manieren gebeuren:

Zie ook: