Het nationaal product tegen marktprijzen berekenen we door bij het totaal van de toegevoegde waarden de kostprijsverhogende belastingen te tellen en hier van af te halen de kostprijsverlagende subsidies.

Er bestaat het volgende verband tussen het nationaal product tegen factorkosten en het nationaal product tegen marktprijzen:

nationaal product tegen marktprijzen = nationaal product tegen factorkosten + kostprijsverhogende belastingen - kostprijsverlagende subsidies.

Voorbeeld

De toegevoegde waarde tegen factorkosten in bedrijven is € 657 miljard

de toegevoegde waarde tegen factorkosten van de overheid is € 129 miljard

aan kostprijsverhogende belastingen wordt € 175 miljard geheven¸ terwijl de kostprijsverlagende subsidies € 73 miljard bedragen.

Het nationaal product tegen factorkosten en het nationaal product tegen marktprijzen is dan:

toegevoegde waarde bedrijven: € 657 (miljard) toegevoegde waarde overheid: € 129 (miljard) nationaal product tegen factorkosten: € 786 (miljard) kostprijsverhogende belastingen: € 175 (miljard) kostprijsverlagende subsidies: € 73 (miljard)   € 102 (miljard) nationaal product tegen marktprijzen: € 888 (miljard)

Zie ook: