Het nationaal product tegen factorkosten berekenen we door de gezinsinkomens over een periode van een jaar op te tellen.

De factorkosten zijn de beloningen voor de productiefactoren (de factorbeloningen).

Het nationaal product tegen factorkosten is gelijk aan het volgens de subjectieve methode bepaalde nationaal inkomen.

Er bestaat het volgende verband tussen het nationaal product tegen factorkosten en het nationaal product tegen marktprijzen:

nationaal product tegen marktprijzen = nationaal product tegen factorkosten + kostprijsverhogende belastingen - kostprijsverlagende subsidies.

Zie ook: