Het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking vinden we door het nationaal inkomen van een bepaalde periode te delen door het aantal mensen dat (gemiddeld) in die periode in het betreffende land leeft.