Een naamloze vennootschap (NV) is een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.

Het begrip 'maatschappelijk kapitaal' is een juridisch begrip waarvoor de economische term 'aandelenvermogen' is.

Het aandelenvermogen maakt deel uit van het eigen vermogen van de NV en kan worden beschouwd als de financiële bijdrage van de aandeelhouders aan het vermogen van de NV.

Omdat de NV rechtspersoon is¸ zijn de aandeelhouders niet aansprakelijk voor de schulden die namens de NV zijn aangegaan.

In tegenstelling tot de eenmanszaak en de vennootschap onder firma berust de leiding van de onderneming niet bij de eigenaars¸ maar bij professionele bestuurders (die overigens ook aandeelhouder kunnen zijn).