Netto-investeringen zijn de aanschaffingen van kapitaalgoederen door bedrijven en overheid¸ waardoor de productiecapaciteit groter wordt.

Door netto-investeringen verandert de voorraad kapitaalgoederen. Het is mogelijk dat hierdoor de productie kan toenemen. Ook is het mogelijk dat de wijze waarop de productiefactoren met elkaar worden gecombineerd¸ door de investering verandert.

In de figuur wordt een overzicht gegeven van de verschillende 'investeringsbegrippen' die samenhangen met veranderingen van de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad. We zien dat netto-investeringen uiteenvallen in:

Wanneer we letten op het gevolg van investeringen voor de wijze waarop productiefactoren met elkaar worden gecombineerd¸ onderscheiden we:
De opbouw van de bruto-investeringen