Naamloze vennootschap
Nationaal inkomen
Nationaal inkomen per hoofd
Nationaal product
Nationaal product tegen factorkosten
Nationaal product tegen marktprijzen
Nationaal spaarsaldo
Nationale bestedingen
Nationale liquiditeitsquote
Natuur
Natuurlijk monopolie
Nederlandse mededingingsautoriteit
Netto nationaal product
Netto toegevoegde waarde
Netto-inkomen
Netto-investeringen
Nettoloon
Niet-belastingontvangsten
Niet-geldscheppende instellingen
Niet-geregistreerde werklozen
Niet-perfect werkende markten
Niet-proportioneel variabele kosten
Nivellering
Nominaal inkomen
Nominale loonstijging
Non-tarifaire maatregelen
Noodzakelijke goederen
Normale bezetting
Nut