Het multipliereffect is het verschijnsel dat een permanente toename van de bestedingen¸ de effectieve vraag¸ leidt tot een toename van het nationaal inkomen met een veelvoud van de aanvankelijke bestedingstoename.

Voorbeeld

Een keynesiaans model van een gesloten economie zonder collectieve sector kan er als volgt uitzien:

de particuliere consumptie: C = 0¸80Y + 150 miljard euro de particuliere investeringen: I = 50 miljard euro de effectieve vraag: EV = C + I de evenwichtsvoorwaarde: W = EV de identiteit: Y = W

Dit model levert een evenwichtsinkomen van Y = € 1000 miljard.

Een blijvende toename van de autonome investeringen met¸ bijvoorbeeld¸ € 20 miljard leidt via de toename van EV tot een grotere W en daardoor tot een hogere Y. Als gevolg van deze hogere Y stijgt de totale consumptie met 0¸80 x DY. Hierdoor nemen EV en dus W en dus Y verder toe. Daardoor neemt de totale consumptie weer toe: nu met 0¸802 x DY. enzovoort.

Betekenis van de symbolen:

C particuliere consumptie Y nationaal inkomen  I particuliere investeringen