De multiplier is het getal waarmee we de veranderingen in de autonome bestedingen moeten vermenigvuldigen om de verandering van het evenwichtsinkomen te krijgen.

Voorbeeld

Een keynesiaans model van een gesloten economie zonder collectieve sector kan er als volgt uitzien:

de particuliere consumptie: C = 0¸80Y + 150 miljard euro de particuliere investeringen: I = 50 miljard euro de evenwichtsvoorwaarde: Y = C + I

Dit model levert een evenwichtsinkomen van Y = € 1000 miljard.

Een blijvende toename van de autonome investeringen met¸ bijvoorbeeld¸ € 20 miljard leidt er toe dat het nieuwe evenwichtsinkomen wordt: Y = € 1.100 miljard.

De verandering van het nationaal inkomen is 5x zo groot als de verandering van de autonome bestedingen. De waarde van de multiplier (5) kunnen we in dit model ook vinden via:

1/(1 - c) = 1/(1 - 0¸80) = 5.

Betekenis van de symbolen:

C particuliere consumptie Y nationaal komen  I particuliere investeringen