Multilaterale hulp is een vorm van ontwikkelingshulp waarbij internationale instellingen zijn betrokken.

Multilaterale hulp verloopt vaak via de Wereldbank.

In de regel is multilaterale hulp ongebonden hulp. Dit houdt in dat de landen die hulp ontvangen vrij zijn in de besteding van de ontvangen gelden.