De motorrijtuigenbelasting of houderschapsbelasting is een belasting die wordt betaald door iedereen die in het bezit is van een motorvoertuig dat gebruikmaakt van de openbare weg.

De belasting is gekoppeld aan het houderschap van het kenteken van het voertuig. Daarom spreken we tegenwoordig vaak van houderschapsbelasting. De hoogte van de belasting is onder meer afhankelijk van het gewicht van het voertuig¸ de woonprovincie en de gebruikte brandstof.