Monopolie is de marktvorm waarbij slechts één aanbieder de voorziening van een bepaald goed of dienst verzorgt.

Naar de wijze van ontstaan onderscheiden we: