Monetaire reserves zijn alle internationale betalingsmiddelen waarover de monetaire autoriteiten van een land kunnen beschikken.

De Nederlandse monetaire reserves bestaan onder meer uit goud¸ vorderingen op internationale instellingen en buitenlands geld. Deze reserves worden beheerd door De Nederlandsche Bank.

Met de invoering van de Economische en Monetaire Unie heeft De Nederlandsche bank een deel van de monetaire reserves overgedragen aan de Europese Centrale Bank¸ die immers mede tot taak heeft de externe waarde van de euro te handhaven.