Het doel van monetair toezicht is de controle over de omvang van de kredietverlening door banken en andere geldscheppende instellingen.

Hoe meer krediet de banken verstrekken¸ hoe meer geld er in omloop komt. Daardoor kan inflatie ontstaan¸ wat slecht is voor de interne waarde van de euro. De Nederlandsche Bank oefent dit toezicht uit conform de regels die de Europese Centrale Bank daarvoor opstelt.