Het modale inkomen is het inkomen dat het meest voorkomt.