Een minimumprijs is een vaak door een overheidsinstantie ingestelde prijs waaronder een goed of dienst niet mag worden verkocht.

De figuur laat zien hoe door een minimumprijs overschotten ontstaan.

Minimumprijzen komen we onder meer tegen bij:
Minimumprijs