Het minimuminkomen of minimumloon is de wettelijk vastgelegde minimale beloning voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een volledige werkweek.

Van dit minimumloon zijn minimumjeugdlonen afgeleid.

Het minimumloon zorgt ervoor dat het gezinsinkomen niet beneden het sociaal minimum kan komen.