De Miljoenennota (Nota over de toestand van 's Rijks financiën) geeft informatie over de financiële en economische situatie van Nederland.

Ook wordt aangegeven wat de financiële consequenties zijn van de in de Troonrede ontvouwde beleidsvoornemens. Daarnaast geeft de Miljoenennota een samenvatting van de begrote ontvangsten en de begrote uitgaven van de Staat in het komende begrotingsjaar.